B.I.O.D.

Beter is ons devies


Als u niet meer wilt/kunt deelnemen aan de door ons te organiseren weekends kunt u dit per e-mail aan ons laten weten

 

Voor meer info over BIOD zelf, zie de liefhebbers website: www.biod.nl


 

Kascommissie: voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar 2 vrijwilligers voor het komende jaar. Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Jan en Irene :             secretariaat en penningmeesterschap.

Jan en Sjeanny :         financiën en publiciteit.

Evelien en Frans :      website en beheer Biod-app.   

Verder staan we zeker open voor spontane acties zoals: het zingen van het Twentsche volkslied, opvoeren van een act, jongleren met Jeu de boules ballen, enz. 

Ook eventuele aanvullingen en/of aanwijzingen voor de webpagina zijn van harte welkom.

Verdere info volgt als er weer wat te melden valt over het weekend en de locatie.

  

Groet: J & I, J & S en E & F.