B.I.O.D.

Beter is ons devies

Reactie op de kaart naar de Familie Bach:

Beste Biod’ters,

Heel veel dank voor de leuke kaart met al die namen. Dat deed/doet echt goed!

Cees is inmiddels geopereerd maar nog wel in het ziekenhuis.

Omdat we vanwege de privacy natuurlijk geen adressen hebben bedank ik maar op deze manier.

We hopen er volgend jaar weer bij te kunnen zijn.

Een hartelijke groet,

Anke Bach


Jullie bedankt voor alle gezelligheid en plezier.

 

Als u niet meer wilt/kunt deelnemen aan de door ons te organiseren weekends kunt u dit per e-mail aan ons laten weten

 

Voor meer info over BIOD zelf, zie de liefhebbers website: www.biod.nl


 

Kascommissie: voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar 2 vrijwilligers voor het komende jaar. Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Jan en Irene :             secretariaat en penningmeesterschap.

Jan en Sjeanny :         financiën en publiciteit.

Evelien en Frans :      website en beheer Biod-app.   

Verder staan we zeker open voor spontane acties zoals: het zingen van het Twentsche volkslied, opvoeren van een act, jongleren met Jeu de boules ballen, enz. 

Ook eventuele aanvullingen en/of aanwijzingen voor de webpagina zijn van harte welkom.

Verdere info volgt als er weer wat te melden valt over het weekend en de locatie.

  

Groet: J & I, J & S en E & F.