B.I.O.D.

Beter is ons devies

Biod-weekend is een club van mensen die de Biod een warm hart toe dragen. Biod is het merk van een caravan die voorheen in Oldenzaal bij “de Schakel” werd gefabriceerd en al veel historische feiten in het geschiedenisboek heeft bijgeschreven. 

              De naam Biod is voluit als volgt: “Beter Is Ons Devies”.

Biod-weekend is geen club of vereniging, maar een verzameling van liefhebbers/bezitters van de Biod caravan. Deelname aan het weekend is geheel vrijblijvend. De organisatie is in handen van  drie koppels bezitters van Biod caravans.

De doelstelling van het Biod-weekend is om elk jaar in het tweede volledige weekend van september een bijeenkomst te organiseren op een camping ergens in Nederland, om elkaar te treffen en eventueel nieuwe en oude zaken in de Biod sfeer uit te wisselen. In overleg met de camping zal getracht worden om een gezamenlijk terrein te reserveren voor de deelnemers. Verder worden er vaak spontane acties ondernomen als het gezamenlijk pannenkoeken bakken, barbecueën, enz.

Het weekend zelf bestaat uit 2 overnachtingen, van vrijdag tot en met zondag en wordt door de organisatieleden geregeld. Bekendmaking van het weekend gebeurd  door aanschrijven via Email van de bekende deelnemers.  Registreren door de deelnemers gebeurd middels een inschrijfformulier op de website aangaande het betreffende weekend en betaling van de kosten.

Ook nieuwe deelnemers kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de site: www.biodweekend.nl als er belangstelling is voor deelname aan deze weekenden.

Het staat natuurlijk iedereen vrij om meerdere dagen te boeken voor en/of na dit weekend, maar dit moet gebeuren op eigen initiatief, in overleg met de betreffende camping.

Uitgangspunt is dat er voor 2 opeenvolgende jaren op dezelfde camping het weekend wordt georganiseerd en er daarna weer wordt gezocht naar een andere locatie.