B.I.O.D.

Beter is ons devies

We kunnen dit jaar weer afsluiten met een geslaagd weekend in Weerselo. Ondanks enkele afmeldingen kwamen we toch nog op een totaal van 36 equipes. Het weer heeft voorbeeldig mee gewerkt en een enkele regenbui heeft Jan doen inzien dat zijn opblaastent toch meer druk nodig had.

We zijn als organisatie dan ook blij met de bijdragen van iedereen om de weekenden elke keer tot een succes te maken. Dat maakt dat de dagen in harmonie en gezelligheid verlopen tot plezier van iedereen.

We zijn camping "de Molenhof" ook dankbaar voor alle souplesse en medewerking  van hun kant en hebben met plezier en zonder problemen dan ook 2 geweldige weekenden kunnen organiseren. Indien de deelnemers er ook zo over denken, is het misschien wel leuk om een review op hun site te schrijven. Dat zullen ze erg waarderen.

Wel jammer dat we volgend jaar de familie Ettema moeten missen. Ze hebben dat besloten, omdat het kamperen met de Biod toch te veel energie en moeite kost. Alle dank voor al die gezellige jaren en de muziek.

Zonder iedereen bij naam te noemen, wensen we diegene die niet deel konden nemen wegens ziekte, spoedig herstel en gezondheid toe en dat we iedereen in de toekomst weer terug zien op de Biod-weekenden.

We zijn al weer druk bezig om een nieuwe camping te zoeken voor 2023 en 2024 en zoals het er nu uit ziet, zijn we daar in geslaagd. We moeten nog wel een paar puntjes op de "i" zetten, maar dat komt wel goed. 

Voor 2023 op 9 en 10 september

Camping "Het Haasje"in Oosterhout.Kascommissie: voor de kascommissie zijn we nog op zoek naar 1 vrijwilliger voor het komende jaar. Aanmelden kan via het contactformulier of telefonisch. 

De taken zijn als volgt verdeeld: 

Maria en Toon :          penningmeesterschap.

Jan en Sjeanny :         financiën en publiciteit.

Evelien en Frans :      ledenadministratie, website en beheer Biod-app.   

Verder staan we zeker open voor spontane acties zoals: het zingen van het opvoeren van een ludieke act, jongleren met Jeu de boules ballen, enz. 

Ook eventuele aanvullingen en/of aanwijzingen voor de webpagina zijn van harte welkom.

Verdere info volgt als er weer wat te melden valt over het weekend en de locatie.

  

Groet: M & T, J & S en E & F.

Als u niet meer wilt/kunt deelnemen aan de door ons te organiseren weekends kunt u dit per e-mail aan ons laten weten